شرکت امیران تجهیز پیمان

سندبلاست کابینتی فشاری

این دستگاه برای سندبلاست (تمیز کاری سایشی) که یک روش مکانیکی برای تمیز کردن سطح قطعات می باشد استفاده می شود... 

سند بلاست کابینتی مکشی

این دستگاه برای سندبلاست (تمیز کاری سایشی ) که یک روش مکانیکی برای تمیز کردن سطح قطعات می باشد... 

بلاست روم

بلاست روم

۱۴ مرداد ۹۴

این دستگاه برای سندبلاست ( تمیز کاری سایشی ) که یک روش مکانیکی برای تمیز کردن سطح قطعات می باشد... 

دیگ سندبلاست

دیگ سندبلاست

۱۴ مرداد ۹۴

این دستگاه برای سندبلاست ( تمیز کاری سایشی ) یک روش مکانیکی برای تمیز کردن سطح قطعات می باشد... 

شات بلاست درامی

شات بلاست درامی

۱۴ مرداد ۹۴

بر روی این دستگاه ها می توان سیکلون و به جای تابلوی برق با سیستم کنترلی می توان تابلوی برق معمولی نیز به کار برد... 

شات بلاست میزی

شات بلاست میزی

۱۴ مرداد ۹۴

بر روی این دستگاه ها می توان سیکلون و به جای تابلوی برق با سیستم کنترلی می توان تابلوی برق معمولی نیز به کار برد... 

شات بلاست آویزی

شات بلاست آویزی

۱۴ مرداد ۹۴

بر روی این دستگاه ها می توان سیکلون و به جای تابلوی برق با سیستم کنترلی می توان تابلوی برق معمولی نیز به کار برد...

شات بلاست ورق و مقاطع

این دستگاه برای تمیز کاری انواع ورق و مقاطع ساده با ابعاد گوناگون از عرض 1 متر تا 4 متر تا ارتفاع قطعه کارگیر... 

شات بلاست استراکچر

شات بلاست استراکچر

۱۴ مرداد ۹۴

این دستگاه برای تمیز کاری انواع استراکچر با ابعاد گوناگون از عرض 1 متر تا 4 متر و ارتفاع قطعه کارگیر... 

۱ ۲
بعدی