شات بلاست لوله

سیستم شات بلاست خارج لوله در دو حالت سرعت عادی و سرعت بالا طراحی و ساخته می شود در حالت سرعت عادی این دستگاه مشابه سیستم شات بلاست خارج سیلندر و در حالت سرعت بالا این دستگاه مشابه سیستم شات بلاست استراکچر خواهد بود.

در حالت سرعت عادی مشابه شات سیلندر ، لوله از قطر 10 اینچ تا قطر 64 اینچ بر روی کانوایر مورب متحرک قرار گرفته ضمن حرکت دورانی ، از یک درب وارد کابین شده تا در کابین توسط 3 توربین شات شده و از سمت دیگر شات شده خارج می شود .

در حالت سرعت بالا در دستگاهی مشابه شات استراکچر ، لوله از قطر 1 اینچ تا قطر 120 اینچ ( بنا به سفارش ) بر روی کانوایر متحرک مشابه کانوایر های شات ورق و یا شات استراکچر وارد کابین شده و در کابین توسط 12 تا 24 توربین عملیات شات انجام شود.

در این دستگاه به طول لوله ها در دو سمت دستگاه دارای کانوایر و سیستم بارگذاری و تخلیه می باشد.

برای شات بلاست کردن داخل لوله از قطر 32 اینچ به بالا نیز دستگاه شات بلاست تمام اتوماتیک داخل لوله را پیشنهاد می نمایم.